FPA-info

Priset för en vanlig studentlunch är 2,95€ (studentens andel) + 2,55€ (FPA-stöd) = 5,50€. 

FPA:s riktlinjer lyder att priset för momspliktiga luncher (personallunch) måste vara minst 10% högre än priset på studentlunchen (=6,05€).

Mer info: https://www.kela.fi/web/sv/maltidsstod