FPA-info

Priset för en vanlig studentlunch är 2,70€ (studentens andel) + 2,30€ (FPA-stöd) = 5,00€. 

FPA:s riktlinjer lyder att priset för momspliktiga luncher (personallunch) måste vara minst 10% högre än priset på studentlunchen (=5,50€).

Mer info: https://www.kela.fi/web/sv/maltidsstod